Blogs Blogs

Atrás

Banh canh kho

banh canh kho

THÀNH PH?N VÀ QUY TRÌNH S?N XU?T BÁNH CANH KHÔ

  • Thành ph?n: 100% b?t mì nguyên ch?t
  • Quy trình s?n xu?t: S?n xu?t th? công. Mì ???c xay thành b?t, tr?n v?i n??c, l?c l?y ph?n b?t ??c. Ti?n hành nhào tr?n 3 l?n tr??c khi ép thành s?i. Ti?n hành s?y khô.
  • ???c s?n xu?t t?i Hu? và Hà T?nh, không hóa ch?t t?m ??p, hay b?o qu?n.
  • Chi ti?t xin xem rõ t?i: BÁNH CANH KHÔ HÌNH ?NH

??T MUA BÁNH CANH KHÔ H?I Y?N

  • ?c: 12/68A Th?nh L?c 27, Ph??ng Th?nh L?c, Qu?n 12, TPHCM
  •  

VIDEO – HÌNH ?NH REVIEW BÁNH CANH KHÔ

 
BÁNH CANH KHÔ
BÁNH CANH KHÔ
BÁN BÁNH CANH KHÔ TPHCM
BÁN BÁNH CANH KHÔ TPHCM
BÁNH CANH KHÔ ??C S?N MI?N TRUNG
BÁNH CANH KHÔ ??C S?N MI?N TRUNG
BÁNH CANH KHÔ H?I Y?N
BÁNH CANH KHÔ H?I Y?N

 

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.