Blogs Blogs

Atrás

CÁ C?M T??I KHO TH? NÀO CHO NGON?

Là bà n?i tr? ?ôi khi c?ng ?au ??u vì ph?i ngh? ra cách ??i món ?n hàng ngày, vì ph?i ngh? cách chi tiêu h?p lý và ti?t ki?m. V?i cách kho cá c?m t??i ngon -  b?n s? thành bà n?i tr? ??m ?ang vì v?a có b?a ?n ngon l?i v?a có giá thành r?.
cach kho ca com tuoi

Tuy giá cá c?m r? xong không vì th? mà giá tr? dinh d??ng c?a lo?i cá này ít ?âu nhé. Trong cá c?m có ch?a r?t nhi?u ch?t dinh d??ng t?t cho s?c kh?e nh? canxi, k?m. Lo?i cá này c?ng có th? ch? bi?n thành nhi?u món ?n ngon nh?: cá c?m rim m?m, cá c?m chiên giòn, cá c?m rang,....
V?y làm th? nào kho cá c?m t??i v?a gi? tr?n h??ng v? l?i v?a ngon?

Cách Kho Cá C?m Ngon

Nguyên li?u c?n cho món cá c?m t??i kho
- Cá c?m t??i
- H?t tiêu
- vài tép t?i
- N??c m?m, ???ng, h?t nêm, ?t, mu?i, d?u ?n
 

Các b??c th?c hi?n món cá c?m kho

B??c 1:
- ?? có món ?n ngon thì cá c?m mua v? c?n t??i ngon. Cách nh?n bi?t cá c?m ngon là hãy ch?n nh?ng con còn t??i, m?t không b? ??c.
Sau khi mua v? b?n c?t b? ??u, móc b? ru?t và ?em r?a cùng n??c mu?i cho b?t tanh và s?ch v?y. R?i tráng qua b?ng n??c s?ch kho?ng 4 ??n 5 l?n và ?? cho ráo n??c.
- T?i bóc v? b?m nh?, ?t b? h?t và b?m nh? cùng t?i.
chu?n b? nguyên li?u kho cá
chu?n b? nguyên li?u kho cá
B??c 2: ??p cá c?m
Ch? có cá t??i ngon còn ch?a ??, khâu ??p cá tr??c khi kho c?ng vô cùng quan tr?ng, quy?t ??nh mùi v? c?a món ?n. 
 
Cho cá vào ??p cùng v?i t?i, ?t ?ã b?m nh?, thêm chút n??c m?m, ???ng, h?t nêm và tiêu xay, tr?n ??u và ?? cá ng?m gia v? kho?ng 25 phút tr??c khi ?em kho.
??p cá giúp cho cá ng?m ??u gia v? và khi ?n s? ??m ?à ?úng v? cá kho h?n.
 
B??c 3: Ch? n??c màu kho cá
 
Trong khi ch? cá ??p ???c thì b?n làm n??c màu ?? kho cá theo cách sau. Cho vào n?i ??nh kho cá 1 thìa canh d?u ?n r?i ?un nóng già, sau ?ó cho thêm vào 1 n?a thìa canh ???ng qu?y ??u ??n khi ???ng tan, chuy?n d?n sang màu nâu cánh gián thì t?t b?p.
 
B??c 4: Kho cá

?? ph?n cá ?ã ???c t?m ??p gia v? cùng ph?n n??c ??p cá và n?i ?ã có s?n n??c màu ?? kho.
cách kho cá c?m t??i ngon
cách kho cá c?m t??i ngon


?? nh? l?a cho cá chín t? t? và th?nh tho?ng nghiêng n?i ?? cá chín và ng?m ??u gia v? vào th?t cá.
L?u ý: Trong quá trình kho không dùng ??a ?? ??o vì nh? v?y s? làm nát cá.
Ch? ??n khi n??c kho cá c?n thì cho thêm chút tiêu và ?un thêm kho?ng 5 phút r?i t?t b?p. ( Cho thêm tiêu ? b??c này giúp cá kho thêm th?m h?n).

V?y là v?i cách kho cá c?m t??i vô cùng ??n gi?n b?n ?ã có món ?n ngon và h?p d?n. Th?t các c?m kho dai dai k?t h?p v?i mùi tiêu th?m n?c khi?n b?t c? ai c?ng ph?i thèm thu?ng. Còn ch?n ch? gì mà không làm món cá c?m kho tiêu ngay thôi các b?n!

QUÝ ANH CH? C?N MUA CÁ C?M KHÔ XIN LIÊN H? NHÉ

 

MÓN NGON

BÍ QUY?T LÀM MÓN CH? GIÒ

KINH DOANH GIÁ S?

SHOP H?I Y?N

??C S?N GIÁ S?

BÁNH TRÁNG GIÁ S?

??C S?N

DAC SAN QUE

BANH CANH KHO HUE

KHO MANG

KHÔ CÁ C?M

MAT MIA

BÁNH RAM HÀ T?NH

BANH CUON GOI

??U PH?NG

TH?O D??C

MY PHAM

THAO DUOC

B?T S?N DÂY

BÀI VI?T S?C KH?E

 

CH?A M?N CÓC

THU?C VIÊM XOANG ?? THÁI NAM

TH?C PH?M CH?C N?NG

K?O SÂM

THU?C X??NG KH?P ?ÔNG Y

QUÀ T?NG

QUÀ BI?U

QUÀ ?I N??C NGOÀI

QÀ T?NG ÔNG BÀ

TIÊU DÙNG

MÀNG PE GIÁ S?

TÀI LI?U

L?CH EXCEL 2022

VIDEO LIÊN QUAN

H?I Y?N

THU?C VIÊM XOANG ?? THÁI NAM

BÁNH TRÁNG CU?N CH? GIÒ

TÉP KHÔ

BÁNH TRÁNG CU?N G?I

?? THÁI NAM

M?M TÔM

BÁNH CANH HU?

KHÔ CÁ C?M

M?T MÍA

THU?C C? X??NG KH?P

Comentarios
URL de Trackback:

Añadir comentario

 1. http://trungtamdalieuhaiphong.vn/?page=Post.QA.detail&id=62276a2048262c160a082319
 2. http://bvqdydongthap.vn/hoi-dap-suc-khoe/tabid/564/ch/60958/3/Default.aspx
 3. https://bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=31833&thuoc-tri-sui-mao-ga.hml
 4. https://bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=31874&thuoc-sui-mao-ga.hml
 5. https://dichvucong.moh.gov.vn/documents/20182/17457362/upload_00003318_1646893980581.pdf
 6. https://dichvucong.moh.gov.vn/documents/20182/17457362/upload_00003462_1646903650277.pdf
 7. http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=12653&thuoc-sui-mao-ga.hml
 8. http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=12653&thuoc-benh-sui-mao-ga
 9. http://nhidongcantho.org.vn/Default.aspx?tabid=556&ch=4230&thuoc-sui-mao-ga.hml
 10. http://nhidongcantho.org.vn/Default.aspx?tabid=556&ch=4232&thuoc-tri-sui-mao-ga
 11. https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/thuoc-chua-benh-sui-mao-g-1637999148a.htm
 12. https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/thuoc-tri-benh-sui-mao-g-1638000328a.htm
 13. https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-tri-sui-nao-g-1631462092a.htm
 14. https://suimaoga.webflow.io/posts/thuoc-khang-sinh-tri-sui-mao-ga-co-nhung-loai-nao-va-gia-bao-nhieu
 15. https://suimaoga.webflow.io/posts/thuoc-tri-sui-mao-ga-mua-o-dau-chinh-hang-va-hieu-qua
 16. https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1167658
 17. https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/2397567
 18. http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1274
 19. http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3355
 20. http://trungtamytehoavang.com.vn/question/9-thuoc-tri-sui-mao-ga-tai-nha-o-nam-nu-hau-mon-vung-kin/
 21. http://trungtamytehoavang.com.vn/question/16-thuoc-tri-sui-mao-ga-o-vung-kin-nam-nu-hau-mon-o-mieng-luoi/
 22. https://dms.gov.vn/documents/20182/0/08554920122021_thuoc-boi.pdf
 23. https://dms.gov.vn/documents/20182/0/12501219122021_thuoc-tri-sui-mao-ga.pdf
Publicado el día 23/03/22 2:03.